ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วแสดงความคิดเห็นจากคำถาม

 สถานการณ์

     ต้นฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากวิทยุทุกวัน วันหนึ่งมีข่าวว่าฝนจะตกต้นจึงถือร่มไปโรงเรียนด้วย  เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนฝนตก  ต้นจึงไม่เปียกฝน
 คำถาม 

    ต้นได้รับข้อมูลเรื่องอะไร  
    แหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลคืออะไร 
    ถ้าต้นไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่เตรียมพร้อม จะเกิดผลอย่างไร